broj 18
(+)

PODRAVINA
ČASOPIS ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA
cijena 50 (150) kn

 
OSNOVNI TIPOVI RURALNIH KUĆIŠTA I KUĆA U PODRAVINI
Izvorni Znanstveni rad

Petra Somek
Časopis Meridijani
Samobor
 
Prema rasporedu objekata na seoskom dvorištu (gruntištu), ruralna kućišta u Podravini mogla bi se svrstati u ove tipove: 1. Kućišta s uzdužnim rasporedom objekata, 2. Kućišta s uzdužno-poprečnim rasporedom objekata, 3. Kućišta s dva uzdužna niza objekata, 4. Kućišta s nepravilnim ili razbacanim rasporedom objekata. Ruralne kuće za stanovanje u Podravini pripadaju u dvije grupe tipova: 1. Kuće zidova od naboja i pokritih slamom, 2. Zidanice – kuće zidane ciglom i pokrite crijepom. U prvu grupu pripadaju tipovi: 1. Tip starinske kuće bez trijema, 2. Tip starinske kuće sa skraćenim trijemom, 3. Tip starinske kuće s uzdužnim trijemom, 4. Tip starinske kuće s dvostranim trijemom. U drugu grupu pripadaju osnovni tipovi: 1. Tip zidanice jedinke, 2. Tip zidanice građene u ključ, 3. Tip proširene zidanice građene u ključ, 4. Tip zidanice jedinke s boltanim trijemom. U članku se govori i o tipovima gospodarskih objekata na seoskom dvorištu.