broj 46, veljača 2000.
(+)

Bjeloglavi sup
cijena10 kn

 
Bjeloglavi sup (Goran Lukač)
Starost koju dožive je oko 50 godina. Odrasle ptice su monogamne i žive u trajnom zajedništvu
 
Najnovija saznanja s područja Kvarnera pokazuju da mlade ptice do svoje spolne zrelosti (pete godine života), napuštaju matičnu koloniju (područje gdje su se izlegli) i prelijeću u austrijski dio Alpa gdje se zadržavaju kraće vrijeme. Ovdje se viđa i do 300 jedinki, da bi zatim napustili to područje i duž Dinarida prelijetali prema...