Novosti

Dar Meridijana školi u Legradu

News legrad 6
News legrad 6 News legrad 5 News legrad 3 News legrad 2 News legrad News legrad 4

U Legradu je izgrađena nova osnovna škola koju treba opremiti i zidnim ilustracijama. Stoga su Meridijani, uz potporu Podravske banke i općine Legrad, izradili i darovali 30-ak velikih uokvirenih fotografija iz povijesti toga nekad važnog trgovišta na sutoku Mure u Dravu. Iz ovih ilustracija učenici će se upoznati i s legradskom poviješću.

Tim je povodom u legradskoj školi početkom svibnja održana i izložba starih fotografija Legrada, s prigodnim programom tamošnjeg kulturnog društva. Na otvorenju su govorili akademik Dragutin Feletar, načelnik općine Legrad Ivan Sabolić i prof. dr. sc. Hrvoje Petrić.