Podravina

Časopis za multidisciplinarna istraživanja

Osnovna zadaća časopisa je da okuplja znanstvenike i unapređuje istraživanja na cijelom prostoru porječja rijeke Drave (od Dolomita do Dunava), s težištem na gornju hrvatsku Podravinu. O prošlosti i sadašnjosti ovih krajeva časopis Podravina dosad je objavio gotovo 300 znanstvenih radova, te se afirmirao kao jedan od najcjenjenijih regionalnih znanstvenih časopisa u ovom dijelu Europe. Razmjenom i suradnjom časopis je prisutan u mnogim zemljama Europe, Amerike i Azije, a referira se u nekoliko svjetskih baza, među kojima i u Scopusu.

Znanstveni časopis Podravina pokrenula je Izdavačka kuća Meridijani 2002. godine, a u novije vrijeme su se kao sunakladnici pridružili Povijesno društvo Koprivnica i Sveučilište Sjever Varaždin-Koprivnica. Od osnutka glavni urednik je prof. dr. sc. Dragutin Feletar, član suradnik HAZU, a suradnik prof. dr. sc. Hrvoje Petrić. Danas uredništvo Podravine radi u sastavu: Andrej Hozjan (Maribor), Mario Kolar, Željko Krušelj, Lučka Lorber (Maribor), Geza Palffy (Budimpešta), Vladimir Šadek, Marijan Špoljar i Zlata Živaković Kerže.

Časopis ima i brojno Uredničko vijeće u kojem su znanstvenici iz Hrvatske, Češke, Austrije, Slovenije i Hrvatske.

Časopis izlazi dva puta godišnje, a do 2017. izašlo je 30 brojeva (s ukupno više od 6000 stranica).