''Meridijani'' su izdavačka kuća specijalizirana za geografska i povijesna izdanja koja djeluje od 1994. godine. Prvo smo započeli sa izdavanjem istoimenog časopisa za popularizaciju znanosti, tada pod nazivom ''Hrvatski zemljopis'', a u 22 godine djelovanja prerasli smo u pravu malu kulturnu instituciju. Prije svega smo razvili bogatu nakladničku djelatnost koju smo usmjerili na dva vrlo važna područja: geografiju i povijest a naš najvažniji izdavački poduhvat je izdavanje srednjoškolske udžbeničke literature za ta dva važna nacionalna predmeta. Uz nov pristup u stvaranju, razvili smo visoko kvalitetne udžbeničke naslove europskih standarda. Analitičari udžbenika kažu da su Meridijanova izdanja osobito jaka u grafičkoj opremi te u primjenjenim kartama i grafikonima.

Osim časopisa i udžbenika, ''Meridijani'' izdaju i nekoliko znanstvenih časopisa a naša knjiška izdanja izlaze u bibliotekama: Geographia Croatica, Historia Croatica, Hrvatski pisci i umjetnici i biblioteci Posebna izdanja...

Za svoja izdanja dobili smo vrijedne nagrade od kojih izdvajamo neke:
1. “Geografija mora” prof. Josipa Riđanovića nagrađena je kao knjiga godine o vodama za 2002. godinu
2. Knjigu “Vrijeme i klima hrvatskog Jadrana” HAZU i Zagrebački velesajam proglasili su izdavačkim poduhvatom godine u znanosti za 2003. godinu
3. Časopis “Meridijani” dobitnik je ekološke nagrade Nobiliska za 2004. godinu
4. Knjiga Arsena Dedića “Dječje oči” nosi nagradu ''Mali princ'' za najbolju dječju knjigu za govorno područje Hrvatske, Srbije, BiH i Crne Gore za 2005. godinu
5. Zagrebački velesajam dodijelio nam je pohvalu za uspješan nastup na 28. međunarodnom sajmu knjiga i učila Interliberu 2005. godine.
6. 2006. godine dodjeljana nam je Povelja Zagrebačke županije za naročite uspjehe na području društvenog života od značenja za županiju

Izdavačka kuća Meridijani
Obrtnička 26, p.p. 132, 10 430 Samobor
OIB: 93687324069
www.meridijani.com

Tel.: +385 (0) 1 33 62 367
Faks: +385 (0) 33 60 321
Mobitel: +385 (0) 98 263 534
Mail: meridijani@meridijani.com

Žiro račun: HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
IBAN: HR06 25000091101016009

Devizni račun: HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
SWIFT: HAABHR 22

Izdavačka kuća Meridijani članica je Grupacije specijaliziranih nakladnika školskih udžbenika.

Somek petra

Petra Somek

DIREKTORICA I UREDNICA
Petra je rođena 1974. godine u Čakovcu, osnovnu je školu pohađala u Donjoj Dubravi i Koprivnici, a gimnaziju u Varaždinu. Povijest umjetnosti i etnologiju diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem sada pohađa doktorski studij na Odsjeku za povijest umjetnosti. Direktorica je izdavačke kuće Meridijani od 1994. godine, a ostvarila je zapažene rezultate u uređivanju i izdavanju brojnih knjiga i udžbenika. Časopis Meridijani koji je pokrenula zajedno s ocem (prije je izlazio pod imenom Hrvatski Zemljopis) uređuje od 2001. godine. Koautorica je knjige „Povijest Kuzminca“ (1992.), autorica monografije „Samobor i okolica“ (2003.) i knjige „Tradicijsko graditeljstvo u Podravini – pregled s karakterističnim primjerima“ (2011.). Za više od 20 godina djelovanja uspjela je razviti izdavačku kuću Meridijani u uglednoga hrvatskog nakladnika specijaliziranoga za geografska i povijesna izdanja. Živi u Zagrebu i majka je djevojčice Klare.
Dragutin feletar

Dragutin Feletar

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Rođen je 1941. u Velikom Otoku (Legrad), osnovnu školu i gimnaziju polazio je u Donjoj Dubravi, Kotoribi i Varaždinu, a geografiju je diplomirao na PMF-u u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1982. godine. Kao novinar i urednik od 1965. do 1982. radio je u Čakovcu i Koprivnici, a potom do umirovljenja 2007. kao profesor na Geografskom odsjeku PMF-a, gdje je bio pročelnik i dekan. Za člana suradnika HAZU-a primljen je 2006. godine, a od 2005. do 2011. bio je i veliki meštar Družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“. Od 1994. glavni je i odgovorni urednik časopisa Meridijani i od 2001. znanstvenoga časopisa Podravina, a uredio je više od 200 knjiga i zbirki. Dosad je napisao 72 knjige, mahom s geografskom i povijesnom tematikom sjeverne Hrvatske, 12 udžbenika iz geografije i pet knjiga literarnoga sadržaja. U domaćoj i stranoj periodici objavio je gotovo 200 znanstvenih i stručnih članaka te za razne novine i časopise napisao nekoliko tisuća članaka i vijesti. Živi u Koprivnici i otac je dvoje djece.
Ruzica vuk

Ružica Vuk

UREDNICA GEOGRAFSKIH IZDANJA
Rođena je 1967. u Ludbregu, osnovnu je školu završila u Martijancu, a srednju u Ludbregu i Varaždinu. Na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu diplomirala je geografiju i povijest, magistrirala 2006., a doktorirala 2012. godine. Radila je kao nastavnica u OŠ dr. Vinka Žganca i XI. gimnaziji u Zagrebu. Od 2006. radi na Geografskom odjeku PMF-a, od 2013. na radnom mjestu docenta. Bila je predsjednica i potpredsjednica Hrvatskoga geografskog društva. Intenzivno surađuje s MZOS-om, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja, županijskim stručnim vijećima te drugim ustanovama i udrugama koje se bave obrazovanjem. Od 2000. godine članica je Državnoga povjerenstva za natjecanje iz geografije, od 2006. Radne skupine za državnu maturu iz geografije, a od 2015. članica Ekspertne radne skupine za cjelovitu kurikularnu reformu. Objavila je tri knjige, 20-ak znanstvenih i stručnih radova, 30-ak udžbenika i priručnika te održala više od 500 predavanja na stručnim skupovima. Živi u Zagrebu.
Hrvoje petric

Hrvoje Petrić

UREDNIK POVIJESNIH IZDANJA
Rođen je 1972. u Koprivnici, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu diplomirao je geografiju i povijest, magistrirao 2005., a doktorirao 2008. godine. Radio je kao učitelj geografije i povijesti u OŠ Drnje i kao urednik za povijest u nakladnoj kući Dr. Feletar u Koprivnici. Od 2001. radi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, od 2014. na radnom mjestu izvanrednoga profesora. Predsjednik je Društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju te potpredsjednik Društva za hrvatsku povjesnicu. Urednik je znanstvenih časopisa Ekonomska i ekohistorija te Podravina, kao i više knjiga i udžbenika. Član je uredništva časopisa Meridijani te znanstvenoga časopisa Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. Objavio je nekoliko knjiga i udžbenika te više desetaka znanstvenih i stručnih radova. Održao je stotinjak javnih predavanja. Živi u Koprivnici i otac je djevojčice Jane.
Petar feletar

Petar Feletar

UREDNIK POSEBNIH IZDANJA
Rođen je 1978. u Donjoj Dubravi, osnovnu i opću gimnaziju završava u Kopivnici, a 1997. upisuje studij geografije i povijesti na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2004. godine, a na istom fakultetu 2014. godine stekao i akademski stupanj doktora znanosti. Od 1997. u izdavačkoj kući Meridijani radi kao urednik posebnih izdanja, član je uredništva časopisa Donjomeđimurski zbornik, a od 2002. godine tajnik znanstvenoga časopisa Podravina. Od 2008. radi na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na mjestu višega asistenta te izvodi nastavu, laboratorijske i auditorne vježbe na preddiplomskom i diplomskom studiju. Sudjelovao je na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima, objavio je više znanstvenih, stručnih te popularnih članaka u raznim publikacijama i časopisima, autor/koautor/urednik je nekoliko knjiga i udžbenika te aktivno sudjeluje u izradi projekata i studija. Od 2008. godine oženjen je za Vanju Papištu, profesoricu geografije i povijesti, i  otac je sina Frana.