Novosti

Meridijani u dvorcu Eltz

News eltz 2
News eltz 2 News eltz

U mramornoj dvorani Gradskog muzeja u dvorcu Eltz u Vukovaru predstavljena je 2. studenog 2017. Meridijanova knjiga „Demografska teorija, razvoj stanovništva Hrvatske i populacijska politika'', koju je napisala rođena Vukovarka, akademkinja Alica Wertheimer-Baletić.

Program je vodio dr. sc. Petar Feletar, a o knjizi i djelu akademkinje govorili su prof. Ružica Marić, ravnateljica Muzeja, dr. sc. Dražen Živić, hrvatski demograf, dr. sc. Stjepan Šterc, recenzent knjige i akademik Dragutin Feletar, urednik.