Novosti

Meridijani u Molvama

News sadek
News sadek

Knjiga dr. sc. Vladimira Šadeka "Podravina u Drugom svjetskom ratu i poraću" promovirana je i u rodnom mjestu autora, Molvama, a dvorana tamošnjeg doma kulture bila je 13. listopada 2017. ispunjena do zadnjeg mjesta. O knjizi su govorili urednik akademik Dragutin Feletar, Zdravko Ivančan, načelnik općine Molve, prof. dr. sc. Hrvoje Petrić, dr. sc. Mario Kolar (koji je i vodio program) te autor dr. sc. Vladimir Šadek