Novosti

Na znanstvenom skupu o Dravi

News drava
News drava

Meridijani su dali potporu međunarodnom znanstvenom skupu o rijeci Dravi kao poveznici regija, u Koprivnici 18. i 19. studenog 2016. godine. Sudjelovalo je 30 znanstvenika iz Mađarske, Slovenije, Austrije i Hrvatske. Na terenskom izlasku sudionici su se upoznali tokom Drave od Legrada do Botova.

Na ovom prestižnom skupu, koji podupire grupacija Alpe-Jadran, izlaganja su imali brojni suradnici Meridijana: Mira Kolar Dimitrijević, Lučka Lorber, Dragutin Feletar, Hrvoje Petrić, Zlata Živaković Kerže, Ivica Šute, Petar Feletar, Mihaela Mesarić, Nikola Cik, Lorant Bali i Lidija Bajuk.