Novosti

Nova knjiga u izdanju Meridijana - Utvrda Novi Zrin na Muri

News utvrda novi zrin na muri novosti
News utvrda novi zrin na muri novosti

U povodu 360 godina od izgradnje (1661. – 2021.) Meridijani su izdali drugo, dopunjeno i dorađeno izdanje knjige o utvrdi Novi Zrin na Muri.

Zrinska utvrda Novi Zrin nalazila se na tadašnjoj međi dvaju najvećih europskih carstava – Habsburške Monarhije i Osmanskoga Carstva. Iako je Novi Zrin opstao vrlo kratko, ova utvrda imala je povijesno značenje u vojno-strateškim i političkim odnosima u ovom dijelu Europe u 17. stoljeću.

Novi Zrin odigrao je povijesnu ulogu novoga Sigeta, žrtvovan je poradi obrane Austrije od osmanske sile, ali je istovremeno postao i simbolom borbe hrvatskog i ugarskog naroda za slobodu i samostalnost.

Knjiga donosi najnovija saznanja o toj utvrdi iz pera hrvatskih i mađarskih autora (Dragutin FELETAR, Petar FELETAR, Gábor HAUSNER, Lajos NÉGYESI, József PADÁNYI, Hrvoje PETRIĆ). Urednik knijge je akademik Dragutin FELETAR, a recenzenti: Željko HOLJEVAC i Milan KRUHEK.

Uz Meridijane sunakladnici knjige su: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveno-istraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima i Družba Braća Hrvatskoga Zmaja, Zmajski stol u Čakovcu.

Knjiga je dostupna za kupnju u našem web dućanu po cijeni od 200 kuna.