Novosti

Otisnuta monografija - Općina Vrije

News virje
News virje News virje omot

Pred sami Interliber iz tiska je izašla raskošna povijesno-zemljopisna monografija „Općina Virje – u prošlosti i sadašnjosti“ u izdanju Meridijani i Općine Vrije. Na punih 540 stranica knjiga donosi iscrpan, sveobuhvatni prikaz Virja i okolice pisan iz pera 10-ak autora, mahom znanstvenika. Ova sadržajem izuzetno bogata knjiga, nije samo tekstualno raskošna, već je bogata slikovnim materijalom, fotografijama (kojih je preko 650), zemljovidima, shemama, grafikonima, tablicama, starim razglednicama, raznim faksilima dokumenata... knjiga je pritom i lijepo dizajnirana, velikog formata, tvrdo ukoričena, dobro otisnuta – rekli bismo prava knjiga 21. stoljeća.

Monografija se stvarala nekoliko godina, a velik i glavni dio uređivanja knjige obavio je njezin glavni i odgovorni urednik, akademik Dragutin Feletar, koji je i autor nekoliko poglavlja. On je izradi ove knjige posvetio dvije godine svog života, no nažalost, nakon njegove prerane smrti u lipnju ove godine, monografija sada izlazi posthumno i njegovo je posljednje uredničko i koaturosko djelo. Uz akademika Dragutina Feletara, koautori na knjizi su Nikola Cik, mag. hist., dr. sc. Robert Čimin, doc. dr. sc. Petar Feletar, Kristina Filipović, dipl. iur., Zvonimir Ištvan, dipl. ing., prof. dr. sc. Hrvoje Petrić, mr. sc. Dražen Podravec, Petra Somek, prof. i dr. sc. Ivica Zvonar.

Detaljno donoseći građu o Virju i ostalim naseljima njegove općine - Šemovcima, Miholjancu, Hampovici, Rakitnici i Donjim Zdjelicama, ova monografija prvi put na jednome mjestu sveobuhvatno objedinjuje sve što dosad znamo o prošlosti i sadašnjosti ovog područja, a prvi put obrađuje i suvremenu povijest Općine Virje do današnjih dana. Sadržaj monografije razdijeljen je u devet poglavlja: 1. Geografsko-prometne značajke Srednje Podravine; 2. Razvoj naseljenosti i stanovništvo, 3. Prinosi za arheološka i povijesna istraživanja Virja, Miholjanca, Šemovaca, Hampovice, Rakitnice i Donjih Zdjelica; 4. Prilozi za povijest katoličkih župa sv. Martina u Virju i sv. Mihovila u Miholjancu; 5. Povijest školstva Općine Virje; 6. Kulturno-povijesni spomenici i tradicijska arhitektura; 7. Pregled društveno-političkog i gospodarskog razvoja od 1945. do 1990. godine, 8. Općina Virje od 1990. do 2022. godine i 9. Bogata djelatnost udruga u Općini Virje. Na kraju knjige iscrpan je pregled izvora i literature te kratke biografije svih autora.

Tehnički urednik monografije je Robert Čimin, a grafikone i kartograme izradili su Alan Čaplar, Dragutin Feletar i Mladen Matica. Knjigu je lektorirala Lidija Menges.

Saša Bogadi je napravio grafičku pripremu i prijelom, a knjigu je otisnula tiskara Printera grupa.

Ova velika monografija izdana u povodu 30. obljetnice Općine Virje u srednjoj Podravini ujedno je, kako ističe načelnik Općine, Mirko Perok, najopsežnija knjiga o Virju i okolici dosad. Hvala svim koji su doprinijeli da ova prekrasna monografija ugleda svijetlo dana.

Knjiga će javnosti biti predstavljena u četvrtak, 9. studenoga 2023. godine u 19:30 sati u Društvenom domu u Vriju.