Novosti

Pokrenut još jedan znanstveni časopis - “Donjomeđimurski zbornik”

News donjomedimurski zborni 1
News donjomedimurski zborni 1

Meridijani su pokrenuli još jedan znanstveni multidisciplinarni časopis – “Donjomeđimurski zbornik”, koji okuplja znanstvenike koji se bave proučavanjem povijesti i sadašnjosti Međimurja.

U prvom godištu objavljeno je 13. znanstvenih radova, od kojih se većina odnosi na povijest Međimurja, ali i na značajke suvremene transformacije grada Preloga i općina Orehovica, Donji Kraljevec, Goričan, Sveta Marija, Donji Vidovec, Kotoriba i Donja Dubrava.

Prvi broj Donjomeđimurskog zbornika predstavljen je u domu Croata insulanus u Prelogu 20. prosinca 2013., a na predstavljanju su govorili prof. dr. sc. Juraj Kolarić, prof. dr. Stjepan Hranjec, doc. de. sc. Hrvoje Petrić, Ljubomir Kolarek i prof. dr. sc. Dragutin Feletar.