Novosti

Prisustvovali smo 62. kongresu FIJET-a u Egiptu

News 1.1img 7911
News 1.1img 7911 News 1.2.img 7921 News 2022  photo with croatia ambassador News bus no 2  group  hatshepsut temple News giza group1 News 1.3.img 8685

Meridijani su bili dio hrvatske delegacije FIJET-a (Svjetske udruge pisaca i novinara u turizmu) od 30-ak ljudi, koja je - uz ukupno oko 180 sudionika iz raznih dijelova svijeta - sudjelovala na 62. FIJET-ovu kongresu u Egiptu. Kongres se odvijao od 9. do 15. listopada te je uključivao posjet Kairu, Asuanu, Kom Ombu i Luksoru. Na kongresu se biralo i novo izborno vodstvo FIJET-a. Glavni predsjednik ostao je Tunižanin mr. Tijani Haddad, a za sedam članova izvršnog odbora izabrani su: Tina Eterović Čubrilo iz Hrvatske, Delay Atamdede iz Turske, Salah Atiia iz Egipta, Ludmila Novacka iz Slovačke, Stefan Baciu iz Rumunjske, Najib Sanhdaji iz Maroka i Plamen Starev iz Bugarske. Unutar izvršnog odbora za potpredsjednike imenovani su naša Tina Eterović Čubrilo (predsjednica hrvatskog FIJET-a), Salah Atiia i Delay Atamdede. Za glavnu blagajnicu FIJET-a imenovana je profesorica Ludmila Novacka. Voditeljica FIJET-ove akademije i predsjednica odbora za mlade turističke novinare postala je Sema Kutlu iz Turske.

Generalna tajnica FIJET-a i dalje je naša Marijana Rebić koja je koordinirala hrvatsku delegaciju te sudjelovala u organizaciji kongresa. Zahvaljujemo glavnom organizatoru putovanja, predsjedniku egipatskog FIJET-a, gospodinu Attiai na organizaciji i gostoprimstvu. Zahvaljujući njemu i njegovu timu suradnika puno smo naučili o staroegipatskoj civilizaciji jer smo imali priliku posjetili neke od najvažnijih gradova i arheoloških lokaliteta (poput piramida u Gizi, veličanstvenog hrama kraljice Hatšepsut, drevnog Luksora, Tebe, Karnaka, Asuana). Naši turistički novinari i dalje će zdušno promovirati kulturu, umjetnost, turizam raznih zemalja diljem svijeta. Uvijek ćemo nastojati biti, kao što je rekao gosp. Haddad, „most zbližavanja civilizacija te ambasadori mira“.