Novosti

Znanstveni časopis Podravina ima svoj zasebni web portal

News podravina org
News podravina org

Naš cijenjeni znanstveni časopis za multidisciplinarna istraživanja “Podravina” od travnja 2012. ima svoj zasebni web portal – www.podravina.org.

Na tom web portalu dostupni svi do sada izašli brojevi i znanstveni radovi u PDF obliku.