750 godina grada Preloga

750 godina grada preloga

Grupa autora

Dragutin Feletar (urednik)

847 stranica
Tvrdi uvez
23,5 x 31 cm
300 kn

Na tragu bogatog iskustva autora, jer Meridijani su dosad izdali 30-tak monografija naselja u središnjoj Hrvatskoj, nastala je jedna od najobimnijih i najkvalitetnijih mjesnih monografija dosad izdanih u nas. Monografija Preloga sadrži oko 1500 kartica teksta, blizu 3000 bilježaka ispod teksta, 1250 ilustracija među koje pripadaju i faksimili dokumenata i starih karata od 1264. godine do danas. Knjiga je koncipirana tako da sustavno prikazuje ukupni razvoj života Preloga i okolice od predpovijesti do danas.

Na početku su prikazani svi elementi geografskih i demografskih obilježja, zatim je dat sustavni pregled predposvijesti i antike, te života u srednjem vijeku. Na temelju izvorne građe opisan je život u doba Zrinskih te u vrijeme barokne obnove do Jelačićevog oslobađanja Međimurja 1848. godine. Svi oblici razvoja još su temeljitije opisani za razdoblje druge polovice 19. i prve polovice 20. stoljeća.

Kao posebne cjeline prikazan je razvoj crkve i duhovnog života, povijest školstva, običaji priločkog kraja, te pregled graditeljske baštine. Knjiga završava sa poglavljima o životu i razvoju priločkoga kraja u doba realsocijalizma, te posebno temeljito od 1991. do danas. Ova knjiga može posužiti i kao ogledni primjer uspješnog metodološkog prikaza jednog naselja ili općine.

Autori: Dragutin Feletar, Petar Feletar, Stjepan Hranjec, Vladimir Kalšan, Hrvoje Petrić, Stjepan Razum, Petra Somek, Željko Tomičić

Biblioteka Historia Croatica