Iz prošlosti Boke

Boka kotorska

Lovorka Čoralić

306 stranica
Tvrdi uvez
17,5 x 23,5 cm
30 kuna (199 kuna)


Zaljev hrvatskih svetaca, očaravajuća “nevjesta Jadrana” Boka kotorska je kao prostor povezanosti, prožimanja i međusobnih uzdarivanja ondje prisutnih nacionalnih i vjerskih zajednica za povjesničare nepresušno vrelo i istraživački poticaj. U ovoj knjizi obrađene su pojedine sastavnice koje su stoljećima bile nosive u oblikovanju povijesnog tijeka, ali i identiteta i prepoznatljivosti bokeljskog kraja. Knjiga je plod proučavanja obilja arhivske građe iz pismohrana u Mlecima, Zadru i Kotoru, usmjerena na istraživanje hrvatsko-talijanskih, ponajprije hrvatsko-mletačkih povijesnih i kulturnih veza te prožimanja od kasnog srednjeg vijeka do početka 
XIX. stoljeća.


Biblioteka Historia Croatica