Kneževi željeznoga doba

Knezevi zeljeznoga doba

Hrvoje Potrebica

240 stranica
Tvrdi uvez u boji
19 x 27 cm
120 kuna (185 kuna) (15,93 eur)

Ova znanstvena monografija plod je autorovog dugogodišnjeg rada na pojedinim antropološkim aspektima halštatske kulture. Iako je koncipirana je kao kompleksna studija sastavljena od više zaokruženih cjelina, njihova međusobna povezanost i referentnost daje zaokruženu sliku halštatske kulture koja je kulturološki sinonim za starije željezno doba u našem srednjoeuropskom okruženju. Riječ je naime o razdoblju starijeg željeznog doba kada nastaju osnove onoga što će se kasnije razviti u koncepciju europske kulture.

Knjiga je podijeljena u 11 poglavlja pod nazivima:
Predgovor
1. Vrijeme promjena
2. Halštatski kulturni kompleks – Europa u starijem željeznom dobu
3. Trgovina i razmjena – mreže i kontakti
4. Ratnici – elite halštatskog svijeta, 5. Gozbovanje
6. Žene – sljedbenice ili vladarice?
7. Halštatska religija – doba mitova i heroja
8. Pogrebni ritual – krajolici kontinuiteta i promjene
9. Naselja – sjedišta vladara ili središta zajednica?
10. Kneževi kasnog halštata – blistavo doba zalaska, 11. Kraj doba kneževa.

Moderno napisana, jasna i živa jezika, ova će knjiga biti iznimno zanimljivo štivo ne samo arheolozima, nego svima koji se žele zaputiti u daleku prošlost.

Knjiga Kneževi željeznoga doba predstavlja izniman doprinos hrvatskoj, ali i europskoj arheološkoj znanosti, prije svega svojim modernim pristupom u kojem se ističe važnost sveobuhvatnog proučavanja materijalne i 
duhovne ostavštine stariježeljeznodobnih zajednica. Velika vrijednost djela nalazi se u predstavljanju rezultata višegodišnjih izvornih istraživanja u Kaptolu, jednom od najistaknutijih sjedišta halštatskih kneževa u onodobnoj Europi.

Biblioteka Historia Croatica