Novi Zrin – Zrinska utvrda na Muri (1661. -1664.)

Novi zrin

Hrvoje Petrić

Dragutin Feletar

Petar Feletar

112 stranica
Tvrdi uvez, crno bijeli tisak
21 x 30 cm
70 kuna

Ovu knjiga posvećena je velebnoj tvrđavi Novi Zrin, koju su sagradili slavni Zrinski na sutoku Mure u Dravu. Utvrda je bila sagrađena na  krajnjem istočnom rubu Međimurja (na području naselja Donja Dubrava), blizu ušća rijeke Mure u Dravu, a dao ju je sagraditi ban Nikola Zrinski 1661. godine. Ona je trebala služiti za obranu hrvatskih krajeva od stalne turske najezde, budući da se preko puta, na lijevoj obali Mure, nalazio ugarski teritorij okupiran od strane Osmanskog Carstva.

Osmanlije su ju u sljedeće tri godine nekoliko puta opsjedali, ali je banova hrvatska vojna posada uz austrijska pojačanja uspjela obraniti je. Ipak, početkom lipnja 1664. ogromna turska vojska opsjela ju je i nakon nekoliko tjedana, 7. srpnja 1664. godine, pomoću laguma (potkopa) razorila ju.

Biblioteka Historia Croatica