Slavne povijesne ličnosti II

Slavne povijesne licnosti 2

Hrvoje Gračanin

264 stranica
Meki uvez
18x23,5 cm

Ova knjiga nastala iz pera Zagrepčanina dr. sc. Hrvoja Gračanina (redovitog sveučilišnog profesora s Odsjeka za povijest FFZG), nagrađivanog i cijenjenog popularizatora znanosti, donosi 20 biografija odabranih ličnosti iz hrvatske povijesti koje su razvrstane u četiri cjeline: Vladari i vladarice, Ratnici, Zaslužnici te Učenjaci i znanstvenici.

Kronološki su zastupljene osobe od razvijenoga srednjeg vijeka do 20. stoljeća, a temeljni je kriterij njihova uvrštavanja bio važnost za hrvatsku političku povijest, društvo i kulturu. Među vladarima i vladaricama su kraljevi Dmitar Zvonimir, Bela IV. Arpadović, Ludovik I. Anžuvinac te kraljice Elizabeta Kotromanić i Barbara Celjska; među ratnicima Nikola IV. Zrinski, Eugen Savojski, Auguste Marmont, Josip Jelačić Bužimski i Svetozar Borojević; među zaslužnicima Ljudevit Gaj, Josip Juraj Strossmayer, Ivan Mažuranić, Izidor Kršnjavi i Stjepan Radić; te među učenjacima i znanstvenicima Faust Vrančić, Josip Ruđer Bošković, Milan Šufflay, Andrija Štampar i Andrija Mohorovičić (na naslovnici).

Veći dio biografija objavljen je u časopisu za popularizaciju geografskih i povijesnih znanosti “Meridijani” no neke su biografije napisane svrhovito za ovu knjigu, a i ostale su ponešto izmijenjene i nadopunjene. Ova knjiga izgledom i bogatom opremom naslanja se na prethodnu autorovu uspješnicu naslova “Slavne povijesne ličnosti - od starog do novog vijeka” koja je izdana 2015. godine, a u kojoj se objavljene kratke biografije 10 velikih osvajača i 10 slavnih vladarica.

Neosporno je kako su geografija i povijest (uz hrvatski jezik) nacionalni predmeti od posebnog interesa za našu zemlju, a od posebnog interesa je te predmete i znanstvene discipline popularizirati kod čitalačke publike. Hrvoje Gračanin to čini na sustavan način: do sada je objavio preko 160 stručna članka za popularizaciju povijesti u popularizacijskim i stručnim časopisima te 40 stručnih članaka za popularizaciju povijesti u novinama, a aktivan je u popularizaciji povijesne znanosti i u medijima pa je tako surađivao i surađuje u brojnim radijskim i televizijskim emisijama. Održao je i broja predavanja u raznim stručnim i nastavnim ustanovama.

I ova njegova nova knijga o znamenitim ličnostima naše povijesti, na zanimljv i prijemljiv način, onako kao to samo može samo Hrvoje Gračanin, promiće njihov život i rad u hrvatskim okvirima i šire. Knjiga pridonosi promicanju povijesne znanosti, bogato je ilustrirana sa slikovnim i kartografskim prilozima te atraktivno grafički opremnjena.

Knjiga na jednom mjestu sabire biografije pojedinih povijesnih ličnosti hrvatske povijesti te ih tako učiniti dostupnijima i lakšima za čitanje i korištenje.
Iz predgovora autora

Biblioteka Historia Croatica