Trgovišta Krapina i Kotoriba u 18. stoljeću

Trgovista krapina i kotoriba u 18 stoljecu

Lidija Kelemen

280 stranica
Meki uvez u boji
17 x 24 cm
190 kuna

Autorica, mlada povjesničarka (r. 1991. u Zagrebu) uspoređuje dva trgovišta, u Hrvatskom zagorju i Međimurju, koja su u 18. stoljeću imala približno isti broj stanovnika te su oba bila smještena u pograničnom dijelu Monarhije, uz Krapinčicu i Muru kao najbliže vodene površine. Kako je Krapina bila privilegirano, a Kotoriba neprivilegirano trgovište, komparativni se pristup u radu zasniva na analizi utjecaja pravnog statusa, prirodnih mogućnosti, geostrateškog smještaja, ali i podložnosti trgovišta županijskoj, vlastelinskoj ili državnoj vlasti.

U središtu knjige su usporedba privrednog života u Krapini i Kotoribi, na koji su utjecali slični preduvjeti. Tako se razvoj cehovskih i obrtničkih djelatnosti u oba trgovišta odražava s obzirom na ekohistorijske mogućnosti pojedinog trgovišta i povoljan prometni položaj. Pritom je razvoj cehovske djelatnosti u Krapini zaostajao za mlađom Kotoribom, ali je etnička raznolikost Krapine utjecala na veću obrtničku raznolikost.

Urednik knjige je akademik Dragutin Feletar, a recenzenti su izv. prof. dr. sc. Hrvoje Petrić i doc. dr. sc. Zvjezdana Sikirić.

Biblioteka Historia Croatica