Venecija – kraljica mora s lagunarskih sprudova

Venecija

Lovorka Čoralić

171 stranica
Tvrdi uvez u boji
19 x 24,5 cm
30 kuna (199 kuna)


Iako je o državi i gradu svetog Marka u hrvatskoj 
znanosti i publicistici pisano dosta, izostao je 
cjelovit i obuhvatan pregled povijesti Serenissime, koji nudi upravo ova knjiga.

Knjiga iznosi sažet i pregledan osvrt na povijest i kulturu Venecije, grada koji je za Hrvate jedna od najučestalijih i najdojmljivijih turističkih destinacija, ali o čijim višestoljetnim vezama i prožimanjima s našom hrvatskom obalom još premalo znamo. Dodatna pozornost u knjizi usmjerena je na hrvatsko-mletačke odnose kroz njihovu državno-političku, gospodarsku i kulturnu uzajmnost. Knjiga obiluje ilustracijama u boji, a kao poseban prilog dodan je popis mletačkih duždeva te pregled odabrane literature.


Biblioteka Historia Croatica