Dragutin Feletar – prinosi za biobibliografiju

Dragutin feletar prinosi za biobibliografiju

Hrvoje Petrić (urednik)

239 stranica
Tvrdi uvez
16 x 24 cm
90 kuna (100 kuna)

Knjiga je izdana u povodu 70. godišnjice života sveučilišnog profesora i člana suradnika HAZU – Dragutina Feletara.

Najveći dio teksta o životu i radu D. Feletara napisao je doc. dr. sc. Hrvoje Petrić, a tu su
 još članci prof. dr. sc. Zvonka Kovača, prof. dr. sc. Mire Kolar, prof. dr. sc. Nevija Šetića
i doc. dr. sc. Ružice Vuk.
Bibliografija radova D. Feletara sadrži: 106 knjiga i udžbenika, 476 znanstvenih i stručnih
članaka, 70 literarnih radova, 143 predgovora u katalozima i knjiga te 193 uredništva knjiga.
U knjizi su tiskani i članci Ernesta Fišera, Mire Kolar-Dimitrijević, Zvonimira Bartolića,
Ivana Peterlina, Nevena Budaka, Božene Loborec i Marija Kolara te dio autobiografije
D. Feletara.

Biblioteka Posebna izdanja