Geografija Hrvatske

Geografija hrvatske

Damir Magaš

600 stranica
Tvrdi uvez
20x29 cm
230 kuna (290 kuna)

Nakon više od dvadeset godina samostalne hrvatske države prvo izdanje knjige ''Geografija Hrvatske'' značajna je i iščekivana izdavačka novost. Geografski prostor na kojem živi pojedini narod presudno određuje njegovu samobitnost, opstojnost i razvoj, poput jezika i povijesti. Stoga je od iznimnog značenja i zemljopisno poznavanje prostora Republike Hrvatske pa se ovakva monografija, ujedno i prošireni sveučilišni udžbenik, već godinama očekuje. Uz profesorski poriv, kao presudan za njezino nastajanje, autor prof. dr. sc. Damir Magaš (od 1996. predaje geografiju Hrvatske na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru), ističe i domoljubni osjećaj te nesumnjivu društvenu potrebu i značenje.

„Geografija Hrvatske“, rezultat autorova višegodišnjeg rada, sveobuhvatna je i moderna sinteza geografskih spoznaja o hrvatskom prostoru. Čini je desetak poglavlja sustavno složenih u skladu s načelima suvremene svjetske regionalne geografije. Autor iscrpno razmatra položaj, veličinu i obuhvat, prirodno-geografska (reljefna, klimatska, hidrogeografska, pedogeografska, biogeografska) i društveno-geografska (stanovništvo, gospodarstvo, međunarodni status) obilježja suvremenog prostora Hrvatske. Posebno kritički obrađuje njezin povijesno-geografski razvoj, upravno-teritorijalne mijene i koncepte regionalizacije sve do suvremenih složenih odnosa gravitacijske raščlambe. Ujedno donosi i pregled razvoja hrvatske geografije uz navode opsežne literature uz svako poglavlje.

Ova je knjiga, i kao monografsko izdanje i kao proširena sveučilišna udžbenička građa, nakon dugo vremena novi predložak geografskom razumijevanju i proučavanju hrvatskog prostora. Inovativnim stajalištima, konceptima i tumačenjima svojevrsna je prekretnica u suvremenom geografskom pristupu u Hrvatskoj. Ujedno je i poticaj novim hrvatskim naraštajima geografa za izradu modernih analitičkih i sintetskih djela o ovom iznimnom dijelu Europe. Začetnik zadarske geografske škole prof. Damir Magaš, utemeljitelj  Odjela za geografiju i časopisa Geoadria te Centra za istraživanje krša i priobalja na Sveučilištu u Zadru, čiji je bio prvi rektor, ovom monografijom daje vrijedan i nezaobilazan doprinos kvalitetnijem poznavanju geografskog prostora suvremene Hrvatske od najstarijih vremena do danas.

Biblioteka Geographia Croatica