Fizičko-geografske značajke Samoborskog gorja i Plješivičkog prigorja

Samoborsko gorje

dr. sc. Ivan Dujmović

283 stranica
Tvrdi uvez
20,5 x 27 cm
30 kuna (250 kuna)


Ova znanstvena monografija vrijedan je znanstveni prilog poznavanju prirodno-geografskih osobina dijela sjeverozapadne Hrvatske. Studija prvi put u nas daje kompleksan uvid u problematiku prirodnog okoliša Samoborskog gorja i Plješivičkog prigorja kao dijela fizičko-geografske mezoregije masiva Žumberačke gore. Detaljno razglobljene značajke reljefa, klime, voda, tla i biljnog pokrova istodobno su originalan znanstveni doprinos poznavanju 
geografije tog dijela naše domovine.


Biblioteka Geographia Croatica