Industrijska geografija

Industrijska geografija

doc. dr. sc. Jelena Lončar

prof. dr. sc. Zoran Stiperski

216 stranica
Tvrdi uvez u boji
18x23,5 cm
170 kn

Industrijska geografija znanstvena je disciplina unutar društvene geografije koja proučava utjecaj industrije u cjelini, ali i njezinih sastavnih dijelova, kao što su tvrtke, proizvodnja i tokovi proizvoda, na prostor (u lokalnom, regionalnom, nacionalnom i globalnom kontekstu).

Dosad je u Hrvatskoj izašao samo jedan naslov o toj tematici pa je „Industrijska geografija“ doc. dr. sc. Jelene Lončar i prof. dr. sc. Zorana Stiperskog dugo očekivana knjiga i od strane studenata i od struke. Knjiga na pregledan i sveobuhvatan način objedinjava glavne teme iz područja industrijske geografije koje su prožete primjerima iz svijeta i Hrvatske.

Knjiga, koja je ujedno i sveučilišni udžbenik, plod je dugogodišnjeg iskustva autora u realizaciji istoimenog predmeta Industrijska geografija na zagrebačkom Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, kao i drugih srodnih predmeta. Namijenjena je prije svega studentima geografije, no to je i sveobuhvatan prikaz ove problematike za sve koji se susretnu s tom znanstvenom disciplinom ili je proučavaju. 

Knjiga ima 216 stranica u tvrdom uvezu s brojnim fotografijama, zemljovidima, infografikama, tablicama i grafikonima. Posebno je poglavlje naslovljeno Industrija u Hrvatskoj i u njemu se, osim povijesnog pregleda, uključujući razdoblje tranzicije, daje prikaz industrije u Hrvatskoj danas, industrijskih regija te industrijskih i poduzetničkih zona.

Nakladnici: Prirodoslovno-matematematički faklutet Svučilišta u Zagrebu i izdavačka kuća Meridijani

Biblioteka Geographia Croatica