Stanovništvo Baranje, obilježja i procesi

Stanovnistvo baranje

Pavao Šašlin

133 stranica
Meki uvez
20 x 27 cm


Ovaj rad istražuje i definira demogeografska obilježja i procese prisutne u Baranji.

Autor je u ovoj knjizi istražio suvremene demogeografske značajke i procese u Baranji. Naglasak je na zadnjem desetljeću prošlog 
stoljeća, kada je na ovom prostoru, u relativno kratkom razdoblju, došlo do velikih demografskih promjena uslijed rata, okupacije i mirne reintegracije.
Knjiga pridonosi boljem razumijevanju ove tematike uočavanjem prožimanja kompleksnih prirodnih i društveno-geografskih čimbenika te njihov utjecaj 
na demografska kretanja i obilježja prostora, akceptirajući specifičnosti koje obilježavaju sadašnjost Baranje.

Biblioteka Geographia Croatica