Svijet prije nas – Povijest 1

Povijest g1 naslovnica

Vjera Brković, Rona Bušljeta

Hrvoje Gračanin, Ivana Malus Tomorad

Mladen Tomorad

232 stranica
21x28 cm
108,12 kn (14,35 eur)

NOVO gimnazija - Prema novom kurikulumu

Udžbenički komplet za povijest u prvom razredu gimnazije (tiskani udžbenik + dodatni digitalni sadržaji)

Autori: Vjera Brković, prof. pred. (Odjel za povijest, Hrvatsko katoličko sveučilište), doc. dr. sc. Rona Bušljeta (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu), red. prof. dr. sc. Hrvoje Gračanin (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Ivana Malus Tomorad, prof. povijesti i geografije (OŠ Antuna Augustinčića, Zaprešić), doc. dr. sc. Mladen Tomorad (Odsjek za povijest, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu)

Recenzenti: red. prof. dr. sc. Marko Pranjić i Ivana Matoković, prof.

Prelistaj udžbenik.

Udžbenik ‘Svijet prije nas - Povijest 1’’, za prvi razred gimnazija koncipiran je prema odgojno-obrazovnim ishodima navedenim u Kurikulumu za nastavni predmet Povijest za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 27/2019). Riječ je udžbeničkom kompletu koji se sastoji od tiskanog udžbenika te dodatnih digitalnih sadržaja koji su besplatno dostupni ovdje.

Sadržaj udžbenika podijeljen je u pet osnovnih cjelina „1. Istraživanje stare povijesti“, „2. Prapovijest“, „3. Stari Istok“, „4. Antički svijet“ i „5. Religija, filozofija, umjetnost i kultura starog svijeta“. Teme pojedinih cjelina prate organizacijska područja (Društvo, Ekonomija, Znanost i tehnologija, Politika, Filozofsko-religijsko-estetsko područje) predviđena kurikulumom nastavnog predmeta Povijest. Uz obvezne teme udžbenik nudi i pet izbornih tema (Otkrivanje i istraživanje stare povijesti, „Urbana revolucija“ i sustav navodnjavanja, Stari Istok. Svakodnevnica, Antički svijet: Antička svakodnevnica i Grčka i rimska mitologija – bogovi, kultovi, svetkovine) koje su kao takve predviđene kurikulumom nastavnog predmeta Povijest.    Udžbenik je opremljen tumačem novih pojmova, popisom dodatne literature za učenike i nastavnike na hrvatskom jeziku te kazalom novih pojmova. Popis literature sadrži popise znanstvene literature, izvora, povijesnih romana, filmova i serija koji mogu dodatno pospješiti i unaprijediti poučavanje i učenje povijesti. Digitalni sadržaje nude mnoštvo linkova na mrežne stranice koje su posebno pripremljene na web portalu „Stara povijest“ [www.starapovijest.eu], razne dokumentarne filmove, animacije, 3D rekonstrukcije i animacije, fotografije, zanimljivosti i dodatne tekstualne sadržaje koji su posebno pripremljeni za digitalni dio udžbenika. Mrežni sadržaji uključuju i mnogobrojne poveznice na međunarodne portale, baze podataka raznovrsnih projekata te muzejske baze podataka. Za sve zainteresirane učenike i profesore pripremili smo i raznovrsne kronologije koje prate razvoj najvažnijih država na prostoru starog Istoka, grčkom i rimskom svijetu do konca 5. stoljeća.

Udžbenik je koncipiran s naglaskom na tematsko-kronološki pristup. Na početku svake teme nalaze se odgojno-obrazovni ishodi vezani uz pet područja ljudskog djelovanja (domena): društvo, ekonomija, znanost i tehnologija, politika i filozofsko-religijsko-kulturno područje. Budući da bi se navedeni ishodi trebali ostvariti tijekom obrade sadržaja, teme u udžbenicima obrađene su i prezentirane tako da vode ostvarenju zadanih ishoda i u sebi sadrže isprepletanje glavnih obilježja domena s naglaskom na društveno područje (društveno uređenje, svakodnevni život, obrazovanje i sl.), političko uređenje, znanstvena i tehnološka dostignuća, ekonomski razvoj i kulturno stvaralaštvo. Nastavni sadržaji prezentirani su kronološkim slijedom kao nadogradnja na temeljna znanja iz osnovne škole uz odgovarajuće ishode koji odgovaraju višoj obrazovnoj razini.

Zadane povijesne teme osmišljene su i postavljene imajući u vidu postizanje ravnoteže između stjecanja temeljnih znanja o prošlosti i razvoja vještina povezanih s istraživanjem prošlosti. Povijesni sadržaji prezentirani su tako da potiču znatiželju i maštu kod učenika, želju za produbljivanjem i proširivanjem znanja korištenjem različitih povijesnih izvora (slikovnih i pisanih) te da vode razvijanju vještina važnih za procese povijesnog promišljanja, analiziranja, interpretiranja, vrednovanja i zaključivanja.

Kako bi se tijekom nastavnog procesa omogućilo aktivno učenje, razvoj povijesnog mišljenja posebice kritičkog i kreativnog mišljenja te komunikacijske i socijalne vještine, osmišljeni su različiti zadaci te aktivnosti za učenike s tim da se vodilo računa o psiho-fizičkim sposobnostima učenika. Zadaci i aktivnosti utemeljeni su na tehničkim konceptima iz kurikuluma i imaju za cilj omogućiti učenicima da na temelju vlastitog djelovanja razviju osjećaj za kronologiju, da razumiju utjecaja prostora i vremena na događaje, pojave i procese u prošlosti, sagledaju uzroke i posljedice te kontinuitete i promjene, primaju na znanje različite utemeljene perspektive te kritički analiziraju i interpretiraju povijesne izvore.

NOVO gimnazija