Zemlja na dlanu – GEOGRAFIJA 3

Geografija g3 naslovnica

grupa autora

200 stranica
meki uvez
21x28 cm
105 kn (13,94 eur)


NOVO gimnazija – Prema novom kurikulumu

Udžbenički komplet za geografiju u trećem razredu gimnazije (tiskani udžbenik + dodatni digitalni sadržaji)

Autori: Tea Novaković, Maja Jurgec, Damir Jelenski, Suzana Pešorda i Ružica Vuk

Recenzenti: doc. dr. sc. Dubravka Spevec i Andrea Dalić, prof.

PRELISTAJ UDŽBENIK

SAŽETI PRIKAZ KONCEPCIJE UDŽBENIKA

Udžbenik ''Zemlja na dlanu – Geografija 3'', za treći razred gimnazija koncipiran je prema odgojno-obrazovnim ishodima navedenim u Kurikulumu za nastavni predmet Geografija za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 27/2019.). Riječ je o udžbeničkom kompletu koji se sastoji od tiskanog udžbenika te dodatnih digitalnih sadržaja koji su besplatno dostupni OVDJE.

Odgojno-obrazovni ishodi grupirani su u sedam skupova ishoda učenja. U prvi skup organizirani su sadržaji ishoda GEO SŠ B.3.2. i GEO SŠ B.3.3. i taj je skup nazvan Promjene klime i globalno zatopljenje. Tim se skupom ishoda razvija koncept prostorne organizacije i procesi, ali iako to nije eksplicitno označeno u šiframa ishoda, ti su ishodi uvod u razvijanje koncepta održivosti koji dominira u sedmoj godini učenja i poučavanja geografije. Drugi skup ishoda učenja nazvan je Resursi mora i podmorja. U njemu su okupljeni ishodi GEO SŠ B.3.4 i GEO SŠ C.B.3.1. Ishod GEO SŠ B.A.3.7. razrađen je u trećem skupu nazvanom Demografska (ne)održivost Hrvatske, a u četvrtom skupu ishoda učenja nazvanom Važnost održivog razvoja sadržaji su ishoda GEO SŠ C.3.5. Održiva valorizacija subekumenskih prostora naziv je petog, a Učinci megaprojekata i posljedice tehnoloških zatajenja u Hrvatskoj i svijetu šestog skupa ishoda učenja. U tim su skupovima razrađeni ishodi GEO SŠ B.3.5., GEO SŠ C.3.3. i GEO SŠ C.B.3.4. U posljednjem skupu ishoda učenja nazvanom Suvremene promjene u gradskim naseljima i njihovoj okolici razrađeni su ishodi GEO SŠ B.3.6. i GEO SŠ C.B.3.2.

U udžbeniku su odgojno-obrazovni ishodi jasno istaknuti, sukladno važećim propisima, uputama i tumačenjima Pravilnika o udžbeničkom standardu, a skupovi ishoda učenja koji pripadaju različitim konceptima vizualizirani su različitom bojom margina i uvodnih stranica. Uz navedeno, učenicima je svaki skup ishoda učenja najavljen razradom ishoda odnosno informacijama što će znati i moći činiti nakon učenja i poučavanja svih tema u pojedinom skupu.

U strukturiranju i organizaciji sadržaja udžbenika vodilo se računa da prva generacija učenika za koju se frontalno implementira Kurikulumu za nastavni predmet Geografija u treći razred gimnazije dolazi s predznanjima i vještinama stečenim prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu (iz 2006. godine) i nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred gimnazija (iz 1994.). Stoga se na početku svake teme koja može, ali ne mora biti nastavna jedinica (odluku o izvedbenom kurikulumu autonomno donose predmetni nastavnici geografije), učenike usmjerava na provjeru predznanja. Ta provjera može biti provedena kao dio vrednovanja za učenje ili dio vrednovanja kao učenja, no može biti i dio procesa organiziranog učenja i poučavanja pri čemu će povratne informacije o razini predznanja učenicima dati predmetni nastavnik. Kako bi prvi pristup bio održiv, povratne informacije za učenike pripremljene su u digitalnom dijelu udžbenika. Uz pitanja za provjeru predznanja dodan je kratak motivacijski tekst, s najaktualnijim informacijama o temi. Polazeći od načela postupnosti, uz uvažavanja kompleksnosti nastavnoga predmeta (i znanstvenoga polja) Geografije, sadržaj svake teme razrađen je u više metodičko-didaktičkih koraka, vizualno izdvojenih podnaslovima. Svaka tema završava pitanjima i zadatcima za provjeru naučenoga, pri čemu se usmjerava učenike na razvoj generičkih kompetencija. U dijelu tema dodan je na kraju i zanimljiv kratak tekst s fotografijom ili drugim grafičkim prilogom koji potiče učenike na promišljanje, zaključivanje, a nadamo se i daljnje čitanje i istraživanje.

U udžbeniku će se ikonama usmjeravati učenike na korištenje digitalnog dijela udžbenika koji je više orijentiran na razvoj praktičnih geografskih vještina, vodi učenike u procesu geografskog istraživanja, povećava zornost nastavnih sadržaja pa očekujemo i da će povećati motivaciju za učenje i poticati na daljnja istraživanja (po potrebi produbljivanje i proširivanje sadržaja pojedinih ishoda učenja). Razrada većeg dijela skupa ishoda učenja nazvanog Suvremene promjene u gradskim naseljima i njihovoj okolici kao i aktivnosti za njegovo ostvarivanje sastavni su dio isključivo digitalnog dijela udžbenika. Pretpostavka je da će učenici kroz istraživačko i druge strategije učenja, i usmjeravani od nastavnika, tijekom usvajanja prvih šest skupova ishoda učenja dosegnuti visoku razinu geografske pismenosti, a u dijelu sedmog skupa ishoda više biti usmjereni na razvoj generičkih kompetencija (posebice digitalne) i kompetencija za samostalno planiranje rada i napredovanja. Dakako, u navedenom procesu bit će vođeni i smjernicama za istraživački rad i istraživačko učenje navedenima u digitalnom dijelu udžbenika. Za razliku od udžbenika Zemlja na dlanu 2, u ovome je udžbeniku manji broj tema razrađen isključivo u digitalnom dodatku iz dva razloga: jedan je nastavni plan za jezične i klasične gimnazije, a drugi činjenica da učenici koji će koristiti ovaj udžbenički komplet nisu u prve godine gimnazijskog obrazovanja učili geografiju prema predmetnom kurikulumu.

Sadržaj svih tema razrađenih u udžbeniku temelji se na najnovijim spoznajama znanstvenih disciplina geografije i geografiji srodnih znanosti. Jezik i stil pisanja slijede psihološke, didaktičke i metodičke pretpostavke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda iz kurikuluma, postupno razvijanje geografskih koncepata prostorni identitet, prostorne organizacije i procesi te održivost, na različitim prostornim razinama. Metodičko i sadržajno oblikovanje svih tema u udžbeniku slijedi i strukturu kompetencija koje se razvijaju u učenju i poučavanju Geografije, kao i ostvarivanje očekivanja međupredmetnih tema.

Kako bismo nastavnicima olakšali planiranje poučavanja i sva tri pristupa vrednovanju, izradit ćemo metodičke smjernice.

Doc. dr. sc. Ružica Vuk, v.r.

 

NOVO gimnazija