Svijet prije nas – Povijest 2

Svijet prije nas povijest 2

Hrvoje Gračanin,

Hrvoje Petrić,

i Mladen Tomorad

272 stranica
meki uvez
21x28 cm
110 kn (14,6 eur)


NOVO gimnazija – Prema novom kurikulumu

Udžbenički komplet za povijest u drugom razredu gimnazije (tiskani udžbenik + dodatni digitalni sadržaji)

Autori: Hrvoje Gračanin, Hrvoje Petrić i Mladen Tomorad

Recenzenti: dr. sc. Domagoj Sremić i izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić

PRELISTAJ UDŽBENIK

Udžbenik ''Svijet prije nas – Povijest 2'', za drugi razred gimnazija koncipiran je prema odgojno-obrazovnim ishodima navedenim u Kurikulumu za nastavni predmet Povijest za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 27/2019.). Riječ je o udžbeničkom kompletu koji se sastoji od tiskanog udžbenika te dodatnih digitalnih sadržaja koji su besplatno dostupni OVDJE.

SAŽETI PRIKAZ KONCEPCIJE UDŽBENIKA S NAZNAKAMA SADRŽAJNO -METODIČKIH UPORIŠTA NA KOJIMA SE UDŽBENIK TEMELJI U PRISTUPU RAZVOJU UČENIČKIH KOMPETENCIJA

1) Sadržajno-metodička uporišta na kojima se udžbenik temelji u pristupu razvoju učeničkih kompetencija

Udžbenik je koncipiran s naglaskom na tematsko-kronološki pristup, a propisane teme raspoređene su na pet područja ljudskog djelovanja (domena) prema sljedećem rasporedu: društvo, politika, ekonomija, znanost i tehnologija te filozofsko-religijsko-kulturno područje. Tematski sadržaji temeljeni su na propisanim odgojno-obrazovnim ishodima vezanim uz svako od pet navedenih područja.

Zadane teme osmišljene su i postavljene imajući u vidu postizanje ravnoteže između stjecanja temeljnih znanja o prošlosti i razvoja vještina povezanih s istraživanjem prošlosti. Povijesni sadržaji prezentirani su tako da potiču znatiželju i maštu kod učenika, želju za produbljivanjem i proširivanjem znanja korištenjem različitih povijesnih izvora (slikovnih i pisanih) te da vode razvijanju vještina važnih za procese povijesnog promišljanja, analiziranja, interpretiranja, vrednovanja i zaključivanja.

Kako bi se tijekom nastavnog procesa omogućilo aktivno učenje, razvoj povijesnog mišljenja - posebice kritičkog i kreativnog mišljenja te komunikacijske i socijalne vještine, osmišljeni su različiti zadaci te aktivnosti za učenike, s tim da se vodilo računa o psiho-fizičkim sposobnostima učenika. Zadaci i aktivnosti utemeljeni su na tehničkim konceptima iz kurikuluma i imaju za cilj omogućiti učenicima da na temelju vlastitog djelovanja razviju osjećaj za kronologiju, da razumiju utjecaj prostora i vremena na događaje, pojave i procese u prošlosti, sagledaju uzroke i posljedice te kontinuitete i promjene, primaju na znanje različite utemeljene perspektive te kritički analiziraju i interpretiraju povijesne izvore.

2) Sažeti prikaz koncepcije udžbenika za 2. razred gimnazije

U 2. razredu gimnazije uveden je tematski pristup (naslovi 16 tema iz kurikuluma) kojim su sadržaji svrstani u pet organizacijskih područja ljudskog djelovanja te reducirani u korist boljeg razumijevanja povijesnih koncepata, tj. ostvarivanja ishoda učenja i poučavanja. Nastavni sadržaji prezentirani su tematskim slijedom (društvo, politika, ekonomija, znanost i tehnologija te filozofsko-religijsko-kulturno područje), kao nadogradnja na temeljna znanja iz 6. razreda osnovne škole, uz usložnjavane ishoda koji odgovaraju višoj obrazovnoj razini.

NOVO gimnazija