Svijet prije nas – Povijest 3

Svijet prije nas povijest 3

grupa autora

328 stranica
meki uvez
21x28 cm
137,50 kn (18,25 eur)


NOVO gimnazija - Prema novom kurikulumu

Udžbenički komplet za povijest u trećem razredu gimnazije (tiskani udžbenik + dodatni digitalni sadržaji)

Autori: Hrvoje Petrić, Mladen Tomorad, Filip Šimetin Šegvić, Nikolina Šimetin Šegvić, Rona Bušljeta, Vjera Brković

Recenzenti: dr. sc. Domagoj Sremić i prof. emeritus Drago Roksandić

PRELISTAJ UDŽBENIK

Udžbenik ''Svijet prije nas – Povijest 3'', za treći razred gimnazija koncipiran je prema odgojno-obrazovnim ishodima navedenim u Kurikulumu za nastavni predmet Povijest za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 27/2019.). Riječ je o udžbeničkom kompletu koji se sastoji od tiskanog udžbenika te dodatnih digitalnih sadržaja koji su besplatno dostupni OVDJE.

SAŽETI PRIKAZ KONCEPCIJE UDŽBENIKA S NAZNAKAMA SADRŽAJNO-METODIČKIH UPORIŠTA NA KOJIMA SE UDŽBENIK TEMELJI U PRISTUPU RAZVOJU UČENIČKIH KOMPETENCIJA

1) Sadržajno-metodička uporišta na kojima se udžbenici temelje u pristupu razvoju učeničkih kompetencija

Udžbenik je koncipiran s naglaskom na tematsko-kronološki pristup s time da su propisani sadržaji (teme) raspoređeni na pet područja ljudskog djelovanja (domena): društvo, politika, ekonomija, znanost i tehnologija te filozofsko-religijsko-kulturno područje, međusobno kronološki isprepleteni. Sadržaji svake teme izrađeni su prema propisanim odgojno-obrazovnim ishodima vezanim uz svako od pet gore navedenih područja.

Zadane teme osmišljene su i postavljene imajući u vidu postizanje ravnoteže između stjecanja temeljnih znanja o prošlosti i razvoja vještina povezanih s istraživanjem prošlosti. Povijesni sadržaji prezentirani su tako da potiču znatiželju i maštu kod učenika, želju za produbljivanjem i proširivanjem znanja korištenjem različitih povijesnih izvora (slikovnih i pisanih) te da vode razvijanju vještina važnih za procese povijesnog promišljanja, analiziranja, interpretiranja, vrednovanja i zaključivanja.

Kako bi se tijekom nastavnog procesa omogućilo aktivno učenje, razvoj povijesnog mišljenja - posebice kritičkog i kreativnog mišljenja te komunikacijske i socijalne vještine, osmišljeni su različiti zadaci te aktivnosti za učenike, s tim da se vodilo računa o psiho-fizičkim sposobnostima učenika. Zadaci i aktivnosti utemeljeni su na tehničkim konceptima iz kurikuluma i imaju za cilj omogućiti učenicima da na temelju vlastitog djelovanja razviju osjećaj za kronologiju, da razumiju utjecaj prostora i vremena na događaje, pojave i procese u prošlosti, sagledaju uzroke i posljedice te kontinuitete i promjene, primaju na znanje različite utemeljene perspektive te kritički analiziraju i interpretiraju povijesne izvore.

2) Sažeti prikaz koncepcije udžbenika za 3. razred gimnazije

U 3. razredu gimnazije uveden je tematski pristup (naslovi 16 tema iz kurikuluma) kojim su sadržaji pet područja ljudskog djelovanja (domena) podijeljeni prema kronološko-tematskom slijedu u korist boljeg razumijevanja povijesnih koncepata, tj. ostvarivanja ishoda učenja i poučavanja. Nastavni sadržaji prezentirani su kao nadogradnja na temeljna znanja iz 7. razreda osnovne škole, uz usložnjavanje ishoda koji odgovaraju višoj obrazovnoj razini.

Ovaj udžbenik je osmišljen na dvije osnovne razine koje su prilagođene sposobnostima i mogućnostima srednjoškolskih učenika: 1) tiskani dio sa obaveznim sadržajem, te 2) proširena digitalna verzija

NOVO gimnazija