The Geography of Croatia

The geography of croatia

Damir Magaš

600 stranica
Tvrdi uvez u boji
20 x 29 cm
290 kuna


Englesko izdanje knjige ‘’Geografije Hrvatske’’. Nakon više od dvadeset godina samostalne hrvatske države prvo izdanje knjige ''Geografija Hrvatske'' značajna je i iščekivana izdavačka novost. Geografski prostor na kojem živi pojedini narod presudno određuje njegovu samobitnost, opstojnost i razvoj, poput jezika i povijesti. Stoga je od iznimnog značenja i zemljopisno poznavanje prostora Republike Hrvatske pa se ovakva monografija, ujedno i prošireni sveučilišni udžbenik, već godinama očekuje. Uz profesorski poriv, kao presudan za njezino nastajanje, autor prof. dr. sc. Damir Magaš (od 1996. predaje geografiju Hrvatske na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru), ističe i domoljubni osjećaj te nesumnjivu društvenu potrebu i značenje.

„Geografija Hrvatske“, rezultat autorova višegodišnjeg rada, sveobuhvatna je i moderna sinteza geografskih spoznaja o hrvatskom prostoru. Čini je desetak poglavlja sustavno složenih u skladu s načelima suvremene svjetske regionalne geografije. Autor iscrpno razmatra položaj, veličinu i obuhvat, prirodno-geografska (reljefna, klimatska, hidrogeografska, pedogeografska, biogeografska) i društveno-geografska (stanovništvo, gospodarstvo, međunarodni status) obilježja suvremenog prostora Hrvatske. Posebno kritički obrađuje njezin povijesno-geografski razvoj, upravno-teritorijalne mijene i koncepte regionalizacije sve do suvremenih složenih odnosa gravitacijske raščlambe. Ujedno donosi i pregled razvoja hrvatske geografije uz navode opsežne literature uz svako poglavlje.

Ova je knjiga, i kao monografsko izdanje i kao proširena sveučilišna udžbenička građa, nakon dugo vremena novi predložak geografskom razumijevanju i proučavanju hrvatskog prostora. Inovativnim stajalištima, konceptima i tumačenjima svojevrsna je prekretnica u suvremenom geografskom pristupu u Hrvatskoj. Ujedno je i poticaj novim hrvatskim naraštajima geografa za izradu modernih analitičkih i sintetskih djela o ovom iznimnom dijelu Europe. Začetnik zadarske geografske škole prof. Damir Magaš, utemeljitelj  Odjela za geografiju i časopisa Geoadria te Centra za istraživanje krša i priobalja na Sveučilištu u Zadru, čiji je bio prvi rektor, ovom monografijom daje vrijedan i nezaobilazan doprinos kvalitetnijem poznavanju geografskog prostora suvremene Hrvatske od najstarijih vremena do danas.

Biblioteka Geographia Croatica