Arheološki genom Podravine

Arheoloski genom web

dr. sc. Robert Čimin

480 stranica
Tvrdi uvez u boji
21 x 27 cm u boji
350 kn (46,45 eur)

Razvoj i prostorna organizacija srednjovjekovnih posjeda na području Gornje Komarnice

Knjiga temeljito prikazuje najvažnija arheološka istraživanja srednjovjekovnoga gornjokomarničkog prostora – i to od Bjelobrdske kulture do sredine 16. stoljeća.

Knjiga pripada u temeljna povijesna i arheološka izdanja o Podravini.

Izvadak iz recenzije dr. sc. Tatjane Tkalčec:
“Knjiga je rezultat autorovog dugogodišnjeg istraživačkog rada na području današnje Gornje Podravine, odnosno na srednjovjekovnom gornjokomarničkom prostoru. Robert Čimin, svoje je bogato terensko iskustvo, stečeno još prije zapošljavanja u Muzeju grada Koprivnice, pretočio u brojne stručne i znanstvene radove, a dolaskom u Muzej, te danas i na poziciju ravnatelja Muzeja, iskoristio je ta znanja da prepozna neiscrpne potencijale koje arheologija pruža u istraživanju prošlosti nekoga kraja. Ciljanim arheološkim istraživanjima, bezbrojnim terenskim pregledima, proučavanjem postojećih povijesnih podataka i objavljenih radova, povijesnih karata, toponimije, terenskih obilježja njemu izuzetno dobro poznatoga kraja, kao i vještim korištenjem brojnih prednosti suvremene tehnologije, autor je svoja znanja iznio u opsežnoj doktorskoj disertaciji, uspješno obranjenoj 2020. godine pri Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ovo vrijedno znanstveno djelo predstavlja skraćenu verziju disertacije, prilagođenu monografskome tisku. Bogato je opremljeno slikovnim, nacrtnim i kartografskim prilozima koji vješto pridonose jasnoći iznošenja novih podataka i znanstvenih spoznaja čime ih približavaju i širem čitateljstvu.’’

Recenzenti: prof. dr. sc. Hrvoje Petrić i dr. sc. Tatjana Tkalčec
Urednik: akademik Dragutin Feletar
Grafička urednica: Petra Somek

Biblioteka Geographia Croatica