broj 46, veljača 2000.
(+)

Bjeloglavi sup
cijena10 kn

 
Igre Eola - boga vjetra (Igor Janjatović)
Diina je najčešći oblik djelovanja vjetra u pustinji (eolske erozije). Na maloj zapreci stvaraju se veliki nanosi pijeska, koji često poprimaju idealan oblik polumjeseca. Takva idealna dina zove se barhana
 
Kod valnih je riplova situacija obrnuta, krupnija se zrna akumuliraju na dnu ripla. Tako se lako može odrediti da li je u nekom razdoblju geološke prošlosti na jednom području bila pustinja ili nekakav drugi facijes...