Large aurora
Large hgss
Large kino grand rex
Large crater lake

Otok Mljet

Tekst Goran Šafarek; Fotografije Goran Šafarek i Romeo Ibrišević

Gotovo se nijedan hrvatski otok ne može pohvaliti s toliko šume kao Mljet. Zbog očuvane prirode i šumskog bogatstva koje prekiva oko 70 posto njegove površine, taj dugačak južnodalmatinski otok smatra se najšumovitijim i najzelenijim otokom cijeloga Jadrana. Zapadni dio Mljeta zaštićen je još 1960. godine kao nacionali park, a istočni dio kao značajni krajobraz

 

Nova izdanja

Novosti