Large kamcatka
Large khajuraho
Large mississippi
Large st. gallen

Lonjsko polje

Test i fotografije: Goran Šafarek

Uz Kopački rit, Crnu Mlaku, Vransko jezero i deltu Neretve, Lonjsko polje jedno je od najvažnijih obitavališta ptičjeg svijeta u Hrvatskoj koje je uneseno na popis važnih područja od međunarodnog značenja. Tu se mogu vidjeti i one najrjeđe i najugroženije vrste poput štekavca, crne rode, patke njorke i orla kliktaša

Nova izdanja

Novosti