Large altai
Large legrad
Large diyarbak r
Large aerial view of little island from the standard  foto michael grimm

Saint-Paul de Vence

Tekst: Petra Somek; Fotografije: Petra i Klara Somek

Boraveći na francuskoj sredozemnoj rivijeri, uz mondene gradove Nicu, Monte Carlo i Cannes, posjetili smo i jedan mali, izvrsno očuvan minijaturni srednjovjekovni grad opasan moćnim renesansnim zidinama - Saint-Paul de Vence. Poznat je po umjetničkim galerijama, ateljeima i obližnjoj privatnoj Fondaciji Maeght koja nas je oduševila svojom arhitekturom, ali i radovima Giacomettija, Miróa, Caldera i drugih modernih umjetnika. Taj gradić i privatna zbirka Maeght odličan su primjer kako se kulturna baština i umjetnost mogu na pravi način prezentirati turistima, a da to bude održivo za lokalnu zajednicu

Nova izdanja

Novosti