Large graz
Large posidonia
Large vinicunca
Large berba maslina

Drava

Tekst i fotografije: Goran Šafarek; Karta: Alan Čaplar

Drava je jedna od posljednjih očuvanih nizinskih rijeka u Europi, uz koju još opstaju sprudovi, rukavci, mrtvice, poplavna šuma i ostala vrijedna staništa. Velikim projektom Europske unije — LIFE Drava se revitalizira i nastoji povezati s rukavcima te vlastitom poplavnom nizinom, što potvrđuje vrijednost ove rijeke koja u dužini od 707 kilometara povezuje gorski jugoistočni alpski prostor sa srednjim Podunavljem

Nova izdanja

Novosti