Large samostan svete marije od alcobac e
Large van gogh
Large s piljski hramovi u ellori
Large mauricijus

Kreta, svijet za sebe

Tekst i fotografije: Ante Žunec

Brdovita i divlja Kreta, smještena u istočnom dijelu Sredozemnog mora, najveći je i najvažniji grčki otok, dug oko 260, a širok oko 60 kilometara. Bliži Africi negoli Ateni, izduženog oblika, brdovitog vapnenačkog sastava s golim planinskim masivima — Lefka, Psiloritis i Dikti — strmo se izdiže između Egejskog i Libijskog mora. Bogata povijest, duboko ukorijenjena kultura i tradicija, sredozemna prehrana i divlja priroda samo su neke od mogućih početnih točaka za istraživanje ovog zanimljivog otoka

Nova izdanja

Novosti